Customer Nerve Centre - 0860 444 419

Customer Nerve Centre - 0860 444 419

Liphoko

Liphoko

Mofokeng

Mofokeng is a singular, and the plural meaning of the surname is Baphokeng or Bafokeng, which means 'people of the dew'.

Buthelezi

Shenge, Sokwalisa, Mnyamana kaNgqengelele, Phungashe, Sondiya, Mnandingamondi, Wena owadliwa zindlovukazi zamlobolela, Nina zinyawo ezimahhele, Enaganisa izintombi nanganye nangambili!

Get In Touch

+27 11 308 3000
enquiries@transnet.net
138 Eloff Street Braamfontein JOHANNESBURG 2000